Aanbod WILd_groei

Ik creëer vormingsaanbod op maat voor onderwijsprofessionals.
Ik wil leraren, middenkader en beleid van scholen versterken in het begeleiden van leerlingen en teams op vlak van inclusie en diversiteit.

Een greep uit het bestaande aanbod:

Hoe voer je een effectief antipest beleid in een secundaire school?

Programma

Je krijgt het inspirerende verhaal van een grote, superdiverse secundaire school die in 2019 de ‘Pesten, dat kan niet’-prijs kreeg van vzw Tumult. Je hoort wat de succesfactoren zijn in het antipestbeleid en je krijgt handvaten om hiermee aan de slag te gaan in je eigen school. Vertrekkende van de publicatie van VLOR rond welbevinden en preventie van pesten op school zie je hoe deze aanbevelingen concreet gemaakt kunnen worden op school-, leraar- en leerlingniveau.

In de namiddag leer je via het OASE-model van intervisie om gestructureerd met collega’s na te denken over moeilijke casussen. Je leert hoe de denkkaders van herstel- en oplossingsgericht werken je hierbij op weg kunnen helpen.

 

 

Doelstellingen
 • Je leert nadenken vanuit beleidskeuzes over concrete acties die je antipestbeleid op school mee vorm kunnen geven.
 • Je leert vanuit het herstel- en oplossingsgerichte denkkader naar pestcasussen te kijken.
 • Je krijgt inspiratie om in je eigen school actiever in te zetten op een verbindend schoolklimaat.
 • Je leert wat er nodig is om in je school ook effectief krachtig te kunnen inspelen op pestproblemen.
 • Je gaat buiten met enkele concrete voornemens en stappen die je wil zetten binnen je eigen school om te werken rond pestpreventie en omgaan met pesten.
Doelgroep

Leraren, leerlingenbegeleiders, middenkader en directie s.o.

De toolbox geïntegreerde leerlingenbegeleiding:
samen werken aan een krachtig beleid op vlak van leerlingenbegeleiding.

Programma
Je maakt kennis met de belangrijkste inzichten uit wetenschappelijk onderwijs op vlak van inclusief onderwijs in Vlaanderen (schoolbeleid en onderwijspraktijk, professionalisering, samenwerking en ondersteuning, impact op leerlingen en leraren en attitudes van leerlingen, ouders en leraren).
 • We lichten de achtergrond en inhoud van de toolbox toe, waarbij we de link leggen met veranderingsprocessen in een organisatie.
 • We gaan in groep aan de slag met het spinnenwebmodel en de factsheets.
 • In kleine groepjes leren we de actieve werkvormen gebruiken, volgens een doorschuifsysteem.
 • We helpen je om een plan op te stellen waarmee je binnen je eigen organisatie aan de slag kan gaan op basis van de noden die je ervaart.
Doelstellingen

Deze nascholing zal je inspireren als:

 • je het verlangen hebt om op een efficiënte manier veranderingen door te voeren op vlak van leerlingenbegeleiding, op maat van jouw schoolpraktijk;
 • je je afvraagt of de manier van werken op school aansluit bij de principes van geïntegreerde leerlingenbegeleiding;
 • je aanvoelt dat er frustraties leven binnen je school op vlak van begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waarmee je aan de slag wil;
 • je je wil voorbereiden op een doorlichting of met je team aan de slag wil na een negatieve evaluatie van de doorlichting.

Na deze nascholing

 • kan je met jouw team het huidige schoolbeleid verder aftoetsen aan de hand van deze wetenschappelijke inzichten.
 • heb je leren werken met het spinnenwebbordspel, waarmee je het interne beleid kan doorlichten.
 • heb je leren werken met het doelmatigheidskwartet, waarmee je zicht krijgt op de moeilijkheden die jouw schoolteam ervaart bij het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • heb je leren werken met het inclusiedixitspel, waarmee je de acht pijlers van geïntegreerde leerlingenbegeleiding kan analyseren en evalueren.
Doelgroep

Voor iedereen die een school wil ondersteunen bij de ontwikkeling van het beleid op leerlingenbegeleiding: directies, coördinatoren, zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, leraren, maar ook pedagogisch begeleiders, onderwijsinspecteurs…

Succesfactoren voor inclusief onderwijs: pas ze toe op jouw school

Programma
 • Kennismaking met het spinnenwebmodel, wat resulteerde uit Vlaams Survey-onderzoek naar inclusief onderwijs in Vlaanderen.
 • Bespreking van (eigen) casussen vanuit de blik van dit spinnenwebmodel, aan de hand van intervisiemethodieken.
 • Rollenspel aan de hand van een invulblad om de doelmatigheidsbeleving van een leraar in kaart te brengen, in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsnoden.
Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing…

 • hanteer je het spinnenwebmodel in je school of in de school die je adviseert;
 • ken je de factoren die inclusief onderwijs helpen realiseren;
 • gebruik je een tool om de doelmatigheidsbeleving (competentiegevoel) van een leraar in kaart te brengen.
Doelgroep

Zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, GOK-medewerkers, pedagogisch begeleiders secundair en hoger onderwijs.

Daarnaast kan je me ook contacteren voor een vorming op maat van jouw team, via liesbet@wildit.be